• Szerelmes versek

   

  (Goethe)

  Rád gondolok, ha nap fényét füröszti a tengerár;
  rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár.

  Téged látlak, ha szél porozza távol az utakat;
  s éjjel, ha ing a kis palló a vándor lába alatt.

  Téged hallak, ha tompán zúg a hullám és partra döng;
  a ligetben, ha néma csend borul rám, téged köszönt.

  Lelkünk egymástól bármily messze válva összetalál.
  A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.
  Oh, jössz-e már?!

   

   

  William Shakespeare - LXXV. Szonett

  Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
  s tavaszi zápor fűszere a földnek;
  lelkem miattad örök harcban él,
  mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
  csupa fény és boldogság büszke elmém,
  majd fél: az idő ellop, eltemet;
  csak az enyém légy, néha azt szeretném,
  majd, hogy a világ lássa kincsemet;
  arcod varázsa csordultig betölt
  s egy pillantásodért is sorvadok;
  nincs más, nem is akarok más gyönyört,
  csak amit tőled kaptam s még kapok.
  Koldus-szegény királyi gazdagon
  részeg vagyok és mindig szomjazom.

   

  Vörösmarty Mihály: Ábránd


  Szerelmedért
  Feldúlnám eszemet
  És annak minden gondolatját,
  S képzelmim édes tartományát;
  Eltépném lelkemet
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Fa lennék bérc fején,
  Felölteném zöld lombozatját,
  Eltűrném villám s vész haragját,
  S meghalnék minden év telén
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Lennék bérc-nyomta kő,
  Ott égnék földalatti lánggal,
  Kihalhatatlan fájdalommal,
  És némán szenvedő,
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Eltépett lelkemet
  Istentől újra visszakérném,
  Dicsőbb erénnyel ékesítném
  S örömmel nyújtanám neked
  Szerelmedért!

   

  Várnai Zseni: Szerelem


  Messze, a kéklő üveghegyeken
  él egy madár, a neve szerelem.
  Topáz a csőre, és a két szemén
  rubintos tűzben szikrázik a fény;
  A szárnya zöld, a begyén kék pihe,
  alatta ver forró piciny szíve
  és mint a villám lecsap hirtelen,
  fényből, viharból jön a szerelem!

  Már láttam egyszer, jött egy pillanat
  szívemre ült és hittem, itt marad,
  utána kaptam gyorsan és kezem
  átfogta csöppnyi testét melegen,
  vergődött, karmolt és az átkozott
  tenyeremben verébbé változott,
  szebbik valója eltűnt, messzeszállt
  s talán már más szív fölött muzsikált.

  Elfogni őt, bezárni nem lehet,
  akár a fényt, vagy nyargaló szelet,
  csupán a vágy oly szárnyaló szabad,
  hogy utolérje azt a madarat.
  A színe, hangja mindig újra más,
  meseszerű, különös és csodás;
  Ott fönt lakik a kék üveghegyen
  az a madár: a neve szerelem.

   

  Ady Endre: Őrizem a szemed


  Már vénülő kezemmel
  Fogom meg a kezedet,
  Már vénülő szememmel
  Őrizem a szemedet.

  Világok pusztulásán
  Ősi vad, kit rettenet
  Űz, érkeztem meg hozzád
  S várok riadtan veled.

  Már vénülő kezemmel
  Fogom meg a kezedet,
  Már vénülő szememmel
  Őrizem a szemedet.

  Nem tudom, miért, meddig
  Maradok meg még neked,
  De a kezedet fogom
  S őrizem a szemedet.

   

  Elizabeth Barrett-Browning
  (1806-1861)


  Mondd újra
  (a Portugál szonettek-ből)

  Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
  hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
  kakukknótához hasonlítanak,
  emlékezz rá, hogy se mező, se domb
  nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
  újul tavasszal s kizöldül a mag.
  Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
  sötétben zeng el és kétség borong
  nyomában. Ismételd...szeretsz... Ki fél,
  hogy a rét túl sok virággal veres
  s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
  Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél
  mint ezüst csengő, újrázva... Beszélj:
  de ne feledd, hogy némán is szeress...

  Babits Mihály fordítása

   

  Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez

  Földiekkel játszó
  Égi tünemény
  Istenségnek látszó
  Csalfa, vak Remény!
  Kit teremt magának
  A boldogtalan,
  S mint védangyalának,
  Bókol untalan. –
  Sima száddal mit kecsegtetsz?
  Miért nevetsz felém?
  Kétes kedvet mért csepegtetsz
  Még most is belém?
  Csak maradj magadnak!
  Biztatóm valál;
  Hittem szép szavadnak:
  Mégis megcsalál.

  Kertem nárciszokkal
  Végig ültetéd;
  Csörgő patakokkal
  Fáim éltetéd;
  Rám ezer virággal
  Szórtad a tavaszt
  S égi boldogsággal
  Fűszerezted azt.

  Gondolatim minden reggel,
  Mint fürge méh,
  Repkedtek a friss meleggel
  Rózsáim felé.
  Egy híjját esmertem
  Örömimnek még:
  Lilla szívét kértem;
  S megadá az ég.

  Jaj, de friss rózsáim
  Elhervadtanak;
  Forrásim, zöld fáim
  Kiszáradtanak;
  Tavaszom, vígságom
  Téli búra vált;
  Régi jó világom
  Méltatlanra szállt.
  Óh! csak Lillát hagytad volna
  Csak magát nekem:
  Most panaszra nem hajolna
  Gyászos énekem.
  Karja közt a búkat
  Elfelejteném,
  S a gyöngykoszorúkat
  Nem irigyelném.

  Hagyj el, óh Reménység!
  Hagyj el engemet;
  Mert ez a keménység
  Úgyis eltemet.
  Érzem: e kétségbe
  Volt erőm elhágy,
  Fáradt lelkem égbe,
  Testem földbe vágy.
  Nékem már a rét hímetlen,
  A mező kisült,
  A zengő liget kietlen,
  A nap éjre dúlt. –
  Bájoló lágy trillák!
  Tarka képzetek!
  Kedv! Remények! Lillák! –
  Isten véletek!

   

  Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem


  A hatalmas szerelemnek
  Megemésztő tüze bánt,
  Te lehetsz írja sebemnek,
  Gyönyörű kis tulipán!


  Szemeid szép ragyogása
  Eleven hajnali tűz,
  Ajkaid harmatozása
  Sok ezer gondot elűz.

  Teljesítsd angyali szókkal,
  Szeretőd amire kér:
  Ezer ambrózia csókkal
  Fizetek válaszodért.

   

  Johann Wolfgang von Goethe: A kedves közelléte


  Rád gondolok, ha nap fényét füröszti
  a tengerár;
  rád gondolok, forrás vizét ha festi
  a holdsugár.
  Téged látlak, ha szél porozza távol
  az utakat;
  s éjjel, ha ing a kis palló a vándor
  lába alatt.
  Téged hallak, ha tompán zúg a hullám
  és partra döng;
  a ligetben ha néma csönd borul rám,
  téged köszönt.
  Lelkünk’ egymástól bármi messze válva
  összetalál.
  A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.
  Óh, jössz-e már!

   

  Parujr Szevak: A szerelem


  Utadba jön - nem is kerested.
  Útjára megy - hiába nem ereszted.

  Mindegy - csak tűrd szótlan panasszal!
  Mindegy - üvölts, ha az vigasztal!
  Mindegy - harapd némán a nyelved!
  Mindegy - párnád ököllel verjed,
  vagy görcsösen szorítsd a szádra!
  Hiszel? - most istent káromolhatsz!
  Hitetlen vagy? - hitet tanulhatsz!
  Legyintenél - az is hiába,
  s hiába vágyol a halálra.
  Hát élj, s tanuld meg elfogadni,
  hogy nem tud ennél többet adni:

  utadba jön - nem is kerested,
  útjára megy - hiába nem ereszted.


  (Rab Zsuzsa fordítása)

   


  Juhász Gyula: Első szerelem


  Egész szerelmem annyi volt csak:
  Hogy láttalak, szemedbe néztem,
  Egy mosolygásod volt csak minden,
  De nekem elég volt egészen.

  És én úgy őrzöm e mosolygást,
  Miként a napsugárt a tenger,
  Elrejtve mélyen, szomorúan
  És - végtelen nagy szerelemmel.

   


  Nadányi Zoltán: Ezüsthálóval foglak


  De most megjártad, kedves, most az egyszer,
  Ezüsthálóval foglak, nem menekszel.
  A csillagos ég hálójába foglak,
  nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.

  Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
  az a csillagos júliusi este.
  Kifeküdtünk a csillagfényre ketten,
  a zöld kabátot is rád terítettem.
  Tücsök cirpelt, aludtak már a fészkek
  és én se néztem rád és te se énrám,
  csak felfelé, a csillagokba, némán
  s a csillagok mély csendben visszanéztek.
  Csak a csillagok voltak és mi ketten!
  A csillagok közt szálltunk! És ijedten
  és görcsösen fogtuk egymás kezét.

  És ezt te már nem téped soha szét.

   

  Illyés Gyula: Öt percre


  Öt percre nem gondoltam rád. Be jó
  volt, istenem,
  öt percre tőrdöféstelen
  lélekzenem!

  Öt percre nem gondoltam rád. Milyen
  meglepetés:
  kiállt a sajgó szerelem,
  nem szúrt a kés,
  lazult a szorító marok, megállt
  a fulladás,
  elszállt a féltés, a gyanu,
  leszállt a láz.

  A megcsitult szív hogy csodálkozott.
  Való? Igaz?
  Nem vagy! Hiány vagy! Annyi sem.
  Halott! S ha az?

  Öt percre az örökviharú ég
  tisztást kapott.
  S most annál reménytelenebb, ahogy
  megint zuhog,

  csattog és dörög, idegemen át
  földek-egek
  bömbölik, nincs egy pillanat tovább
  tenélküled!

   

  Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...


  Reszket a bokor, mert
  Madárka szállott rá.
  Reszket a lelkem, mert
  Eszembe jutottál,
  Eszembe jutottál,
  Kicsiny kis leányka,
  Te a nagy világnak
  Legnagyobb gyémántja!

  Teli van a Duna,
  Tán még ki is szalad.
  Szívemben is alig
  Fér meg az indulat.
  Szeretsz, rózsaszálam?
  Én ugyan szeretlek,
  Apád-anyád nálam
  Jobban nem szerethet.

  Mikor együtt voltunk,
  Tudom, hogy szerettél.
  Akkor meleg nyár volt,
  Most tél van, hideg tél.
  Hogyha már nem szeretsz,
  Az isten áldjon meg,
  De ha még szeretsz, úgy
  Ezerszer áldjon meg!

   


  Petőfi Sándor: Szeptember végén


  Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
  Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
  De látod amottan a téli világot?
  Már hó takará el a bérci tetőt.
  Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár
  S még benne virít az egész kikelet,
  De íme, sötét hajam őszbe vegyül már,
  A tél dere már megüté fejemet.

  Elhull a virág, eliramlik az élet...
  Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
  Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
  Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?
  Ó mondd: ha előbb halok el, tetemimre
  Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
  S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme,
  Hogy elhagyod érte az én nevemet?

  Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
  Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
  Én feljövök érte a síri világból
  Az éj közepén, s oda leviszem azt,
  Letörölni véle könnyűimet érted,
  Ki könnyedén elfeledéd hívedet,
  S e szív sebeit bekötözni, ki téged
  Még akkor is, ott is, örökre szeret!    

   

   

  Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesem!


  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Szeretem azt a kis
  Könnyü termetedet,
  Fekete hajadat,
  Fehér homlokodat,
  Sötét szemeidet,
  Piros orcáidat,
  Azt az édes ajkat,
  Azt a lágy kis kezet,
  Melynek érintése
  Magában élvezet,
  Szeretem lelkednek
  Magas repülését,
  Szeretem szivednek
  Tengerszem-mélységét
  Szeretlek, ha örülsz
  És ha búbánat bánt,
  Szeretem mosolyod,
  S könnyeid egyaránt,
  Szeretem erényid
  Tiszta sugárzását
  Szeretem hibáid
  Napfogyatkozását,
  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Amint embernek csak
  Szeretnie lehet.
  Kívüled rám nézve
  Nincs élet nincs világ,
  Te szövődöl minden
  Gondolatomon át,
  Te vagy érzeményem
  Mind alva, mind ébren,
  Te hangzol szívemnek
  Minden verésében,
  Lemondanék minden
  Dicsőségrül érted
  S megszereznék
  Minden dicsőséget,
  Nekem nincsen vágyam,
  Nincsen akaratom,
  Mert amit te akarsz
  Én is azt akarom,
  Nincs az az áldazat,
  Mely kicsiny ne lenne
  Éreted hogyha te
  Örömet lelsz benne,
  S nincs csekélység, ami
  Gyötrelmesen sért,
  Hogyha te fájlalod
  Annak veszteségét,
  Szeretlek kedvesem,
  Szeretlek tégedet,
  Mint ember még soha,
  Sohasem szeretett!
  Oly nagyon szeretlek,
  Hogy majd belehalok,
  Égy személyben minden,
  De mindened vagyok,
  Aki csak szerethet,
  Aki csak él érted:
  Férjed, fiad, atyád,
  Szeretőd, testvéred,
  És egy személybe te
  Vagy mindenem nekem:
  Lányom, anyám, húgom,
  Szeretőm, hitvesem!
  Szeretlek szívemmel,
  Szeretlek lelkemmel,
  Szeretlek ábrándos
  Örült szerelemmel!...
  És ha mindezért jár
  Díj avagy dicséret,
  Nem engem illet az,
  Egyedül csak téged,
  A dicséretet és
  Díjat te érdemled,
  Mert tőled tanultam
  Én e nagy szerelmet!    

   

   

  Faludy György: Szonett

  Nem váglak ketté lélekre meg testre
  oly éles késsel, ahogy Te teszed,
  ki lelkedet rábíznád tenyeremre,
  de kolostorba zárnád testedet.

  Vadabb vagyok. Fülem örvény: felissza
  lélegzeted fúgáit, s ha hamis
  szégyenkezésem nem tartana vissza,
  végigfogdosnám árnyékodat is.


  De ha az öt érzékemet menesztem:
  mindjárt cikázni kezdesz a fejemben
  és nem vagy többé se lélek, se test:


  Én szüllek meg magamnak, mert kívánlak
  és mert kívánlak, élvezem a vágyat,
  mely engem betölt, Téged elereszt.


  Vágy nélkül még nem volt szerelmes senki.
  Vágy nélkül csak az Isten tud szeretni.    
  Szabó Lőrinc: Képzelt képzeleteddel


  Képzelt képzeleteddel képzelem,
  hogy idegondolsz, kedves, mialatt
  gyors kerék visz: sóvár magányomat
  hívja magányod, együtt vagy velem,
  ahogy veled én, és ahogy nekem
  vigaszt csak képzelt jelenléted ad,
  fájdalmad fájdalmamban érzi csak
  enyhûlni szorítását sziveden.
  Képzelt képzeleteddel képzelem,
  hogy együtt vagyunk: az enyém kevés
  volna, magába, míg így, szüntelen
  kettõzõdve, mint tündér repesés
  hoz-visz-cserél, s egyszerre két helyen
  egymásba zárva tart a szerelem.  

   

   

  Szabó Lőrinc: Semmiért egészen


  Hogy rettenetes, elhiszem,
  De így igaz.
  Ha szeretsz, életed legyen
  Öngyilkosság, vagy majdnem az.
  Mit bánom én, hogy a modernek
  Vagy a törvény mit követelnek;
  Bent maga ura, aki rab
  Volt odakint,
  Én nem tudok örülni csak
  A magam törvénye szerint.

  Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
  Még nem szeretsz.
  Míg cserébe a magadénak
  Szeretnél, teher is lehetsz.
  Alku, ha szent is, alku; nékem
  Más kell már: Semmiért Egészen!
  Két önzés titkos párbaja
  Minden egyéb;
  Én többet kérek: azt, hogy a
  Sorsomnak alkatrésze légy.

  Félek mindenkitől, beteg
  S fáradt vagyok;
  Kívánlak így is, meglehet,
  De a hitem rég elhagyott.
  Hogy minden irtózó gyanakvást
  Elcsitíthass, már nem tudok mást:
  Mutasd meg a teljes alázat
  És áldozat
  Örömét és hogy a világnak
  Kedvemért ellentéte vagy.

  Mert míg kell csak egy árva perc,
  Külön; neked,
  Míg magadra gondolni mersz,
  Míg sajnálod az életed,
  Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
  Halott és akarattalan:
  Addig nem vagy a többieknél
  Se jobb, se több,
  Addig idegen is lehetnél,
  Addig énhozzám nincs közöd.

  Kit törvény véd, felebarátnak
  Még jó lehet;
  Törvényen kívül, mint az állat,
  Olyan légy, hogy szeresselek.
  Mint lámpa, ha lecsavarom,
  Ne élj, mikor nem akarom;
  Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
  Börtönt ne lásd;
  És én majd elvégzem magamban,
  Hogy zsarnokságom megbocsásd.  

  Szabó Lőrinc: Szeretlek


  Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
  egész nap kutatlak, kereslek,
  egész nap sírok a testedért,
  szomorú kedves a kedvesért,
  egész nap csókolom testedet,
  csókolom minden percedet.

  Minden percedet csókolom,
  nem múlik ízed az ajkamon,
  csókolom a földet, ahol jársz,
  csókolom a percet, mikor vársz,
  messziről kutatlak, kereslek,
  szeretlek, szeretlek, szeretlek.  

   

   

  Radnóti Miklós: Két karodban


  Két karodban ringatózom
  csöndesen.
  Két karomban ringatózol
  csöndesen.
  Két karodban gyermek vagyok
  hallgatag.
  Két karomban gyermek vagy te
  hallgatlak.
  Két karodban átölelsz te
  ha félek.
  Két karommal átölellek
  s nem félek.
  Két karodban nem ijeszt majd
  a halál nagy
  csöndje sem.
  Két karodban a halálon,
  mint egy álmon
  átesem.  

   

   


  Radnóti Miklós: Tétova óda


  Mióta készülök, hogy elmondjam neked
  szerelmem rejtett csillagrendszerét;
  egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
  De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
  és néha meg olyan, oly biztos és örök,
  mint kőben a megkövesült csigaház.
  A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
  s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
  S még mindig nem tudom elmondani neked,
  mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
  óvó tekinteted érzem kezem felett.
  Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
  És holnap az egészet újra kezdem,
  mert annyit érek én, amennyit ér a szó
  versemben s mert ez addig izgat engem,
  míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
  Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -
  mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
  s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
  az asztalon és csöppje hull a méznek
  s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
  s magától csendül egy üres vizespohár.
  Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
  hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
  Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
  elszáll, majd visszatér a homlokodra,
  álmos szemed búcsúzva még felémint,
  hajad kibomlik, szétterül lobogva,
  s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
  Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
  de benned alszom én is, nem vagyok más világ.
  S idáig hallom én, hogy változik a sok
  rejtelmes, vékony, bölcs vonal
  hűs tenyeredben.

   

   


  Váci Mihály: Ha elhagynál...


  Ha elhagynál engemet, - jobban
  mi fájna?
  hiányod, vagy a szív megdobbant
  magánya?
  A csalódás kínjától félek,
  vagy féltelek?
  Szerelmünket szeretem jobban,
  vagy Téged?    

   

   

  Wass Albert: Egy nap tenélküled


  Egy nap Tenélküled,
  mint üres utca
  mely piszokfelhőben
  nem vezet semerre.
  Sötét, rút épület
  arcomba bámul,
  lélek se mozdul,
  csak a szél
  süvít a magány
  hágóján át.

  Egy nap Tenélküled,
  mint széles sivatag,
  hol fű s virág nincs,
  se bokor, se fa,
  csak kopott homok,
  mely öröklétbe nyúlik
  és feldúlt egébe
  egy méla napnak.

  Egy nap tenélküled
  végtelen éji táj
  csillagtalan
  világa vár
  bús pironkodást
  átgyúrni egy nap
  csodás pompáivá!

  Egy nap tenélküled
  egy süllyedő nap
  az idő gödrébe
  hang nélkül,
  mint óriási moly,
  amely az éjt repdesvén
  reménytelen keres fényt

   

   


  Vörösmarty Mihály: Ábránd


  Szerelmedért
  Feldúlnám eszemet
  És annak minden gondolatját,
  S képzelmim édes tartományát;
  Eltépném lelkemet
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Fa lennék bérc fején,
  Felölteném zöld lombozatját,
  Eltűrném villám s vész haragját,
  S meghalnék minden év telén
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Lennék bérc-nyomta kő,
  Ott égnék földalatti lánggal,
  Kihalhatatlan fájdalommal,
  És némán szenvedő,
  Szerelmedért.

  Szerelmedért
  Eltépett lelkemet
  Istentől újra visszakérném,
  Dicsőbb erénnyel ékesítném
  S örömmel nyújtanám neked
  Szerelmedért!  

   

   


  Rilke: A szerelmes lány  Így igaz, vágyom utánad. Ejtem,
  elvesztem kezemből önmagam,
  nem remélve, hogy tagadni merjem,
  azt, mi tőled árad rezzenetlen,
  és komoly, merő, rokontalan.

  ...rég: ó, mily Egy voltam, semmi engem
  el nem árult és nem szólított,
  mint a kőé, olyan volt a csendem,
  mely fölött a forrás átcsobog.

  Ám e lassú, párhetes tavaszban
  engemet a néma, öntudatlan
  évről most letörtek könnyedén.
  Összezárva, langyos, árva létem
  most valaki tartja a kezében,
  s nem tudja, tegnap mi voltam én.

  (fordította: Nemes Nagy Ágnes)      

   

   

  Juhász Gyula: Milyen volt...


  Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
  De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
  Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
  S e szőkeségben újra érzem őt.

  Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
  De ha kinyílnak ősszel az egek,
  A szeptemberi bágyadt búcsúzónál
  Szeme színére visszarévedek.

  Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
  De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
  Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
  Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.